PL DE en

Das Jahrbuch des Museums für Archäologie und Geschichte in Stargard gewidmet der Vergangheit und der Kultur Pommerns und anderer Ostseeländer

Archivieren

RSS

Stargardia tom XI

Jedenasty tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2017 roku. Przedstawione są w nim m.in. badania nad architekturą kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie wobec joannickiego patronatu, dzieje rodu von Steglitz w ziemi stargardzkiej i Nowej Marchii w średniowieczu, głos w sprawie genezy własności rodu rycerskiego Brederlowów na ziemi choszczeńskiej i pełczyckiej w XIV i pocz. XV w., charakterystyka zbroi książąt pomorskich w kaplicy zamkowej w Szczecinie, badania nad trzebielską kamionką odkrytą w Stargardzie na części kwartału XXVIII Starego Miasta oraz artykuł o szkolnictwie ukraińskim na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970.

Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2016.

 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2017
ISSN 1641-7747

Stargardia tom X

Dziesiąty, jubileuszowy tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2016 roku. Przedstawione są w nim m.in. badania nad wczesnymi założeniami klasztornymi z XI-XII w. w północno-wchodnich Niemczech (Meklemburgia, Pomorze Przednie i obszary przyległe) pod kątem ich położenia w stosunku do ośrodków władzy z okresu słowiańskiego, czyli ważniejszych grodów i miast, omówienie rodów rycerskich z pogranicza ziemi stargardzkiej i Nowej Marchii, przedstawienie rezultatów weryfikacji reliktów zamku w Szadzku, gródka w Szadzku oraz zamku w Krępcewie, zestawienie zachowanych i znanych ze źródeł kartograficznych elementów systemu umocnień bastejowych na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Brandenburgii oraz wyniki analizy źródeł ikonograficznych, przedstawiających uzbrojenie ochronne na historycznym Pomorzu od 1500 r. do jego podziału w 1648 r.
Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2015.
 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2016
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom IX

Dziewiąty tom rocznika „Stargardia” wydany w lutym 2015 roku to pierwszy tom wzbogacony o podtytuł „Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich”. Przedstawione są w nim m.in. wyniki badań wykopaliskowych na terenie osady wczesnośredniowiecznej Stargard-Osetno, artykuł o nowożytnych pojemnikach do wody mineralnej ze Stargardu, czy omówienie testamentu Joachima Wedla z Krępcewa z 1613 roku. Znaleźć można tu również artykuły nt. dziejów rycerskiej rodziny Mellentinów ze Starzyna i Linówka, czy też rezydencji myśliwskiej księcia Jana Fryderyka w Podlesiu.

Zawarte są w nim także polemiki i recenzje, m.in. nowych przekładów średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej, a także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2014.

 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2015
ISSN 1641-7747

Stargardia tom VIII

Od redakcji: „W VIII tomie naszego rocznika zaproponowaliśmy zmiany, które są niezbędne, aby Stargardia stała się czasopismem jeszcze bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie dostępnym dla większej liczby odbiorców. Wszystkie artykuły, rozprawy i komunikaty oprócz standardowego streszczenia w języku niemieckim otrzymały abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (…) Mamy nadzieję, że kolorowy druk całego tomu i zmiana szaty graficznej okładki wpłyną korzystnie na odbiór nie tylko estetyczny, ale przed wszystkim jakościowy, rocznika Stargardia”.
 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2014
ISSN 1641-7747

Stargardia tom VII

Kolejny tom rocznika Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Stargardzie przybliżający historię i kulturę Pomorza.  W tym tomie po raz pierwszy zamieszczony został dział: Odkrycia i badania archeologiczne, zawierający krótkie informacje na temat odkryć archeologicznych i obiektów pozyskanych z badań lub przekazów w  latach 2001-2011

Red. Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2013
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom VI

Od redakcji: "Lata 2008 i 2010 były okresem jubileuszów. Najpierw 100. lecia muzealnictwa w Stargardzie, a następnie 50. lecie Muzeum w Stargardzie. (...) Tom VI rocznika Muzeum w Stargardzie ukazał się dzięki całkowitemu sfinansowaniu przedsięzwzięcia przez Powiat Stargardzki, który uznał niniejszy periodyk za inicjatywę szczególnie i niezmiernie ważną w propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu. (...) Na artykuły i komunikaty niniejszego rocznika złożyły się w większości prace osób młodych, rozpoczynających dopiero karierę naukowo-badawczą. (...) Tematy ich artykułów, które są pokłosiem prac magisterskich, dotyczą naszego miasta i stanowią istotny wkład w poznanie jego przeszłości".

Red. naczelny: Marcin Majewski
Sekretarz redakcji: Arleta Majewska
Kolegium redakcyjne: Jolanta Aniszewska, Andrzej Bierca
Stargard 2011
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom V

Od redakcji: "Po kilkuletniej przerwie oddajemy w Państwa ręce nasz muzealny rocznik Stargardia. (...) W niniejszym tomie zostały połączone ze sobą artykuły i komunikaty, wszystkie są opatrzone streszczeniami w języku polskim i języku niemieckim. Ponadto ze względu na opóźnienie pozwoliliśmy sobie na opublikowanie sprawozdań z pracy poszczególnych działów Muzeum za lata 2004-2008."

Red. naczelny: Marcin Majewski
Red. tomu: Arleta Majewska
Stargard 2010
ISSN 1641-7747

Stargardia tom IV

Kolejny, po kilku latach przerwy, tom rocznika Muzeum w Stargardzie. W niniejszym tomie przedstawiamy artykuły i rozprawy o bardzo szerokiej tematyce, m.in. o miechach typu "sax" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, darach grobowych w postaci narzędzi rolniczych na stanowisku 2 w Cedyni, o elementach nautycznych i motywach związanych z symboliką morską na mapach Pomorza Zach. w XVI-XVIII wieku, czy o stargardzkiej kolei wąskotorowej. Publikujemy także artykuły o ludziach, m.in. o działalności archiwalnej Gerharda Zimmermanna, o działalności edukacyjnej Małgorzaty Doliwy-Dobrowolskiej, czy o ludności niemieckiej na Pomorzu Zach. w kontekście zagospodarowywania tzw. "ziem odzyskanych". Przedstawiamy tez w tym tomie, już tradycyjnie, sprawozdania z działalności działów Muzeum w Stargardzie w roku 2003.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2006

ISSN 1641-7747

Stargardia tom III

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum poświęconego przeszłości i kulturze Pomorza, w którym znaleźć można artykuły i rozprawy poruszające tematy m.in. pradziejów ziemi trzebiatowskiej i gryfickiej, pomorskich pielgrzymek pokutnych w średniowieczu, dziejów wsi Cerekwica czy też udziału berlińskich artystów w życiu muzycznym Szczecina w XIX wieku. W dziale Zabytki Ziemi Stargardziej opisany jest Krzyż pokutny i krzyż dziękczynny. Przedstawiamy także sptrawozdanie z działalności działów Muzeum w roku 2002.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2003

ISSN 1641-7747

Stargardia tom II

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum. Układ jest identyczny jak w tomie I ale objętościowo tom II jest prawie dwukrotnie większy. Ten tom jako pierwszy nosi podtytuł "Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza", który otrzymał po to, by zasugerować czytelnikowi, iż wydawnictwo porusza tematy związane nie tylko ze Stargardem. 

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2002
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Wszystkich rekordów: 11