PL DE en

The year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands

Archives

RSS

Stargardia tom III

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum poświęconego przeszłości i kulturze Pomorza, w którym znaleźć można artykuły i rozprawy poruszające tematy m.in. pradziejów ziemi trzebiatowskiej i gryfickiej, pomorskich pielgrzymek pokutnych w średniowieczu, dziejów wsi Cerekwica czy też udziału berlińskich artystów w życiu muzycznym Szczecina w XIX wieku. W dziale Zabytki Ziemi Stargardziej opisany jest Krzyż pokutny i krzyż dziękczynny. Przedstawiamy także sptrawozdanie z działalności działów Muzeum w roku 2002.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2003

ISSN 1641-7747

Stargardia tom II

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum. Układ jest identyczny jak w tomie I ale objętościowo tom II jest prawie dwukrotnie większy. Ten tom jako pierwszy nosi podtytuł "Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza", który otrzymał po to, by zasugerować czytelnikowi, iż wydawnictwo porusza tematy związane nie tylko ze Stargardem. 

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2002
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Stargardia tom I

We wrześniu 2001 roku ukazał się pierwszy tom Rocznika Muzeum w Stargardzie. Pozycja ta zgodnie z naszymi założeniami jest przeglądem prac naukowo-badawczych, jak i popularno-naukowych pracowników Muzeum oraz osób nie związanych bezpośrednio z naszą instytucją dotyczących Stargardu i ziemi stargardzkiej oraz terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2001
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Wszystkich rekordów: 13