PL DE en

The year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands

Archives

Stargardia tom VIII

Od redakcji: „W VIII tomie naszego rocznika zaproponowaliśmy zmiany, które są niezbędne, aby Stargardia stała się czasopismem jeszcze bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie dostępnym dla większej liczby odbiorców. Wszystkie artykuły, rozprawy i komunikaty oprócz standardowego streszczenia w języku niemieckim otrzymały abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (…) Mamy nadzieję, że kolorowy druk całego tomu i zmiana szaty graficznej okładki wpłyną korzystnie na odbiór nie tylko estetyczny, ale przed wszystkim jakościowy, rocznika Stargardia”.
 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2014
ISSN 1641-7747
Wszystkich rekordów: