PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Redakcja i Rada Naukowa

REDAKCJA

dr hab. Marcin Majewski - przewodniczący

Jolanta Aniszewska - sekretarz

Joanna Fijałkowska

dr Monika Ogiewa-Sejnota

Karolina Stań

 

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Marian Rębkowski (Szczecin) - przewodniczący

PH D. Rainer Atzbach (Aarhus)

PD Dr. Felix Biermann (Göttingen)

dr Andrzej Janowski (Szczecin)

dr Paweł Migdalski (Chojna)

Gunnar Möller (Stralsund)

dr Kacper Pencarski (Słupsk)

prof. dr hab. Stanisław Rosik (Wrocław)