PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Nrumery archiwalne

RSS

Stargardia tom I

We wrześniu 2001 roku ukazał się pierwszy tom Rocznika Muzeum w Stargardzie. Pozycja ta zgodnie z naszymi założeniami jest przeglądem prac naukowo-badawczych, jak i popularno-naukowych pracowników Muzeum oraz osób nie związanych bezpośrednio z naszą instytucją dotyczących Stargardu i ziemi stargardzkiej oraz terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2001
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Wszystkich rekordów: 11