PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Nrumery archiwalne

RSS

Stargardia tom III

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum poświęconego przeszłości i kulturze Pomorza, w którym znaleźć można artykuły i rozprawy poruszające tematy m.in. pradziejów ziemi trzebiatowskiej i gryfickiej, pomorskich pielgrzymek pokutnych w średniowieczu, dziejów wsi Cerekwica czy też udziału berlińskich artystów w życiu muzycznym Szczecina w XIX wieku. W dziale Zabytki Ziemi Stargardziej opisany jest Krzyż pokutny i krzyż dziękczynny. Przedstawiamy także sptrawozdanie z działalności działów Muzeum w roku 2002.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2003

ISSN 1641-7747

Stargardia tom II

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum. Układ jest identyczny jak w tomie I ale objętościowo tom II jest prawie dwukrotnie większy. Ten tom jako pierwszy nosi podtytuł "Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza", który otrzymał po to, by zasugerować czytelnikowi, iż wydawnictwo porusza tematy związane nie tylko ze Stargardem. 

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2002
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Stargardia tom I

We wrześniu 2001 roku ukazał się pierwszy tom Rocznika Muzeum w Stargardzie. Pozycja ta zgodnie z naszymi założeniami jest przeglądem prac naukowo-badawczych, jak i popularno-naukowych pracowników Muzeum oraz osób nie związanych bezpośrednio z naszą instytucją dotyczących Stargardu i ziemi stargardzkiej oraz terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2001
ISSN 1641-7747

Nakład wyczerpany, tom w wersji pdf do pobrania poniżej.

Wszystkich rekordów: 13