PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Nrumery archiwalne

Stargardia tom III

Kolejny tom rocznika wydawanego przez stargardzkie Muzeum poświęconego przeszłości i kulturze Pomorza, w którym znaleźć można artykuły i rozprawy poruszające tematy m.in. pradziejów ziemi trzebiatowskiej i gryfickiej, pomorskich pielgrzymek pokutnych w średniowieczu, dziejów wsi Cerekwica czy też udziału berlińskich artystów w życiu muzycznym Szczecina w XIX wieku. W dziale Zabytki Ziemi Stargardziej opisany jest Krzyż pokutny i krzyż dziękczynny. Przedstawiamy także sptrawozdanie z działalności działów Muzeum w roku 2002.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2003

ISSN 1641-7747

Wszystkich rekordów: