PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Nrumery archiwalne

Stargardia tom XIII

„Bieżący numer w zasadniczej części prezentuje między innymi artykuły związane z rodzimą dynastią książęcą Gryfitów oraz badaniami archeologicznymi prowadzonymi w Stargardzie i na terenie powiatu stargardzkiego. Prace dotyczą dwóch księżnych pomorskich, Anastazji małżonki księcia Bogusława I i Erdmuty - żony księcia Jana Fryderyka, Cathariny Friedrich - nieślubnej córki tego ostatniego oraz badań konserwatorskich zamku książęcego w Szczecinku. Ponadto autorzy artykułów omawiają odkrycie nieznanego dotychczas cmentarzyska popielnicowego w Wapnicy, ceramikę kamionkową, akcesoria do palenia tytoniu i masońską szklankę.

Jednym z ważniejszych elementów składowych każdego tomu naszego rocznika jest szczegółowa informacja z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego, a także naukowe opracowanie ciekawszych nabytków do których należą dokument rękopiśmienny związany z sołtysem z Suchanówka oraz płytki flizowe pochodzące z Arnsterdamu a pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych na historycznym kwartale XXVI położonym przy ul. Kasztelańskiej. Tradycyjnie rocznik zamykają sprawozdania z prac archeologicznych prowadzonych przez Dział Archeologii.” [Redakcja].

Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2019
ISSN 1641-7747

Wszystkich rekordów: