PL DE en

The year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands

Archives

Stargardia tom VII

Kolejny tom rocznika Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Stargardzie przybliżający historię i kulturę Pomorza.  W tym tomie po raz pierwszy zamieszczony został dział: Odkrycia i badania archeologiczne, zawierający krótkie informacje na temat odkryć archeologicznych i obiektów pozyskanych z badań lub przekazów w  latach 2001-2011

Red. Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2013
ISSN 1641-7747

 

Wszystkich rekordów: