PL DE en

The year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands

Archives

Stargardia tom VI

Od redakcji: "Lata 2008 i 2010 były okresem jubileuszów. Najpierw 100. lecia muzealnictwa w Stargardzie, a następnie 50. lecie Muzeum w Stargardzie. (...) Tom VI rocznika Muzeum w Stargardzie ukazał się dzięki całkowitemu sfinansowaniu przedsięzwzięcia przez Powiat Stargardzki, który uznał niniejszy periodyk za inicjatywę szczególnie i niezmiernie ważną w propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu. (...) Na artykuły i komunikaty niniejszego rocznika złożyły się w większości prace osób młodych, rozpoczynających dopiero karierę naukowo-badawczą. (...) Tematy ich artykułów, które są pokłosiem prac magisterskich, dotyczą naszego miasta i stanowią istotny wkład w poznanie jego przeszłości".

Red. naczelny: Marcin Majewski
Sekretarz redakcji: Arleta Majewska
Kolegium redakcyjne: Jolanta Aniszewska, Andrzej Bierca
Stargard 2011
ISSN 1641-7747

 

Wszystkich rekordów: