PL DE en

The year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands

Archives

Stargardia tom XII

Dwunasty tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2018 roku. Przedstawione są w nim m.in. dzieje rodu rycerskiego von Küssow na pomorzu od XIV do XIX wieku, głos w sprawie Studnicy - od zamku rodu von dem Borne w XIV wieku do likwidacji rolniczego zespołu spółdzielczego w 1957 roku, badania nad stargardzkim Melanchthonianum w Bibliotece Narodowej w Warszawie, badania nad fragmentami naczyń kamionkowych z Mużakowa odkrytymi w Stargardzie na części kwartału XXVIII Starego Miasta oraz artykuł o stargardzkim generale Heinrichu von Doeberitz i jego majątku w Pełknicy w epoce napoleońskiej..

Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2017.

Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2018
ISSN 1641-7747

Wszystkich rekordów: